• Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - Năm 2021

 

  • BẰNG KHEN của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021