• Tầm nhìn ngắn hạn:

Mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến, từ đó gia tăng quy mô thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

  • Tầm nhìn dài hạn:
  • Phát triển quy mô vùng Tràm dược liệu đồng thời giải quyết vấn đề việc làm và cải thiện kinh tế địa phương.

  • Kết hợp sản xuất truyền thống và kỹ thuật công nghệ hiện đại để ngày một cải tiến chất lượng sản phẩm, đạt tiêu chuẩn cao, được chứng nhận thương hiệu trên toàn quốc và quốc tế.