Thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 3.860ha, trong đó 43,8% là diện tích trồng các cây lâu năm như nhãn, vải, chè, keo… Tuy nhiên, giá trị kinh tế thu được không cao. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn những năm gần đây cũng đang diễn ra mạnh mẽ, song năng suất còn hạn chế do việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa linh hoạt và kịp thời.

Năm 2016, được Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản chuyển giao công nghệ kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh cây Tràm năm gân (có nguồn gốc từ Australia), anh Nguyễn Văn Dư đã dày công nghiên cứu và đi tới quyết định chính thức thành lập Hợp tác xã (HTX) dược liệu Đông Sơn vào năm 2019. Ngành nghề hoạt động chính của HTX là sản xuất dược liệu và tinh dầu, trong đó sản phẩm chủ đạo là tinh dầu tràm. Không chỉ giúp giải quyết việc làm cho một bộ phận người lao động tại địa phương, HTX dược liệu Đông Sơn còn giúp đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ tham gia.

Chỉ với 18 thành viên liên kết ban đầu và 6ha diện tích vùng dược liệu, hiện tại HTX dược liệu Đông Sơn đã phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh phát triển hệ thống sản xuất, phân phối theo chuỗi giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế bền vững gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng.