Tinh dầu tràm trà có tác dụng chống ung thư

Năm 2010, Greay SJ và cộng sự đã thử nghiệm về khả năng chống ung thư (ở điều kiện in vitro) của tinh dầu tràm trà và terpinen-4-ol trên hai dòng tế bào ung thư chuột là u trung biểu mô (AE17) và u hắc sắc tố (B16) trong thử nghiệm MTT đánh giá khả năng sống sót của hai dòng tế bào ung thư trên và nguyên bào sợi. Kết quả nhận được cho thấy tinh dầu tràm trà và terpinen-4-ol ức chế có ý nghĩa sự phát triển của hai dòng tế bào ung thư chuột với liều gây độc tế bào của tinh dầu tràm trà và terpinen-4-ol thấp hơn đáng kể so với nguyên bào sợi. Ngoài ra, tác dụng ức chế tăng sinh tế bào ung thư của tinh dầu tràm trà và terpinen-4-ol có được là do nó gây ngừng chu kỳ tế bào ở giai đoạn G1 (Greay S.J et al. 2010). Thử nghiệm bôi chế phẩm 10% tinh dầu tràm trà trong DMSO 4 lần/ngày trong 10 ngày đã làm chậm phát triển u trung biểu mô AE17 và u hắc sắc tố B16-F10 dưới da ở chuột nhắt trắng. Tác dụng chống khối u của tinh dầu 10% đi kèm với kích ứng da như các chất hóa trị liệu bôi ngoài da khác, nhưng chóng qua và hết hoàn toàn (Greay et al., 2010).

tinh dầu tràm trà phòng chống ung thư

(Tinh dầu tràm trà có khả năng phòng chống ung thư)

Nghiên cứu mới nhất của Chieh-Shan Wu et al. (2012) còn cho thấy terpinen-4-ol trong tinh dầu tràm trà tác dụng chống các tế bào ung thư phổi tế bào lớn người trong một thử nghiệm MTT, gây chết tế bào theo chương trình, làm tăng số lượng sub-G1 và kết dính annexin-V, kích hoạt capase 9 và 3, phân cắt polyme poly(ADPribose) (PARP) ở tế bào A549 và CL1-0. Terpinen-4-ol làm tăng tỷ lệ Bax/Bcl-2, giảm XIAP (một thành viên của họ protein IAP) và survivin (Chieh-ShanWu et al., 2012).
 
(THEO TẠP CHÍ DƯỢC LIỆU)

Bài viết liên quan

Error page