Nghiên cứu khoa học về tác dụng sinh học của tinh dầu tràm trà

Tinh dầu tràm trà là tinh dầu gàu terpinen-4-ol có tính chất kháng khuẩn rất cao dưới đây là bảng số liệu khoa học về tính kháng khuẩn của tinh dầu tràm, tài liệu do giáo sư Lê Đình Khả cung cấp đã được đăng trên tạp chí dược liệu Việt Nam Số 4 - 2012.

bảng phân tích tinh dầu tràm trà

                  Ghi chú. 1. MIC: nồng độ ức chế tối thiểu; 2. MBC: nồng độ diệt khuẩn tối thiểu

           Tác dụng kháng khuẩn là tác dụng đáng chú ý nhất của tinh dầu tràm trà. Tinh dầu tràm trà ức chế sự phát triển của Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Malassezia furfur, Cryptococcus neoformans, Pityrospermum ovale Trichosporon cutaneum với nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum inhibitory concentration-MIC) là 1,1-2,2mg/ml (Concha et al. 1998; Hammer et al. 1998; Nenoff P et al., 1996; Viollon et al. 1994; Williams, et al.1997). Ngoài ra, khi thử nghiệm trên các vi khuẩn chống chịu kháng sinh như Escherichia coli, Enterococcus faecium kháng vancomycin và Staphylococcus aureus kháng metacillin, tinh dầu tràm trà cũng thể hiện tác dụng ức chế có ý nghĩa (Nelson, 1997).

            Một số thành phần hóa học trong tinh dầu như linalool, terpinen-4-ol, α-tecpineol, α-terpinene, terpinolene và 1,8-cineole, có tác dụng ức chế sự phát triển (in vitro) của nhiều loại vi sinh vật, bao gồm cả Candida albicans, Escherichia coliStaphylococcus aureus (MIC 0,06-0,50% v/v) (Carson et al. 1995).

                Thử nghiệm trên 32 chủng Propionibacterium acnes, tinh dầu tràm trà nhạy cảm với tất cả các chủng với MIC là 0,25% cho năm dòng và 0,50% cho các dòng khác (Carson  et al., 1994).

            Tinh dầu tràm trà có tác dụng kháng khuẩn mạnh đối với Staphylococcus aureus (DMST 8840) (MIC 0,064-0,512 mg/ml; MBC 0,128-0,512 mg/ml), Vibrio cholerae (DMST 15778) và Bacillus cereus (TISTR 687) (Udomlak Sukatta et al. 2011)

Mọi thắc về tác dụng sinh học của tinh dầu tràm trà các bạn có thể gửi câu hỏi bên dưới để chúng tôi trả lời.

(Theo tạp chí dược liệu)

Bài viết liên quan

Error page