Các giống tràm sản xuất lấy tinh dầu ở Việt Nam

Nhiều loài tràm có thể sản xuất tinh dầu, trong đó ba loài chủ yếu là Tràm gió (M. cajuput) và Tràm năm gân (M. quinquenervia) và Tràm trà (Melaleuca alternifolia).

Trong tinh dầu tràm có hàng chục hợp chất có giá trị dược liệu và hương liệu cao, được dùng trong sản xuất nước hoa và mỹ phẩm, trong đó, hai loại tinh dầu tràm có giá trị nhất và được tiêu thụ nhiều nhất là tinh dầu Tràm giàu 1,8-cineole và tinh dầu Tràm giàu terpinen-4-ol.

Cây tràm gió (M.cajuput)

Cây nhỏ, thường chỉ ở dạng bụi, cao 0,5 – 2 m, phân bố chủ yếu ở các vùng khô hạn từ miền Bắc Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Long An, Đồng Tháp. Đây là loại cho nguyên liệu để cất tinh dầu với hàm lượng tinh dầu thấp (0,54%-0,90%), tỷ lệ 1,8-cineole thường dưới 45%.

Cây tràm năm gân (M. quinquenervia)

Tràm năm gân (M. quinquenervia), có chiều cao 8-12 m, nơi đất tốt có thể cao 25 m (Boland et al, 2006). Phân bố từ vĩ độ 8o04' đến 33o52' Nam, chủ yếu phân bố tại các bang Papua New Guinea (PNG), Queensland (Qld) và New South Wales (NSW) của Australia. Đây là nhóm loài cây cho nguyên liệu để cất tinh dầu có hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao (tỷ lệ 1,8-cineole > 60%) được tiêu thụ nhiều trên thị trường quốc tế. Hiện nay, mới được trồng để sản xuất tinh dầu chất lượng cao tại một số tỉnh ở Việt Nam.
Cây tràm năm gân

(Hình ảnh cành và lá cây tràm năm gân Úc)

Cây tràm trà (M. Alternifolia)

Tràm trà (M. alternifolia) là loài cây cây nhỡ, cao khoảng 2-3 m, cao nhất có thể đạt 14 m, phân bố tự nhiên chủ yếu ở 28o54' đến 31o23' vĩ độ Nam tại bang New South Wales của Australia, mọc trên đất thịt hoặc đất pha cát ven biển (Boland et al, 2006). Đây là nhóm cây cho nguyên liệu để chưng cất tinh dầu chất lượng cao (tỷ lệ terpine-4-ol từ 30-48%, 1,8-cineole <15%, limonene <1,5%) dùng để sản xuất tinh dầu tràm trà làm dược liệu, hương liệu và mỹ phẩm. Các giống lấy từ xuất xứ Candole gần Bookram ở bang New South Wales của Australia (Doran et al, 2002) đang được trồng sản xuất tinh dầu chất lượng cao tại Việt Nam.

Cành và lá cây tràm trà

(Cành và lá cây tràm trà Úc)

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều loại tinh dầu tràm, các tinh dầu tràm khác nhau được chiết xuất từ các giống cây tràm khác nhau tuy nhiên chỉ có 2 tinh dầu tràm năm gân (Niaouli Oil) và tinh dầu Tràm trà (Tea Tree Oil) là những loại tinh dầu có chất lượng và giá trị cao, được tiêu thụ nhiều trên thị trường quốc tế.

GN Việt Nam

Bài viết liên quan

Error page